ПГХТ Сливен

Обява - свободни места за учебната 2012/2013 година

2012-09-11

Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм "Академик Неделчо Неделчев"-Сливен за учебната 2012/2013 година има следните свободни места:

След завършен седми клас - професия "Ресторантьор", специалност "Кетъринг" - 1 място.

Краен срок за прием на документи: 14.09.2012 година.