ПГХТ Сливен

План за работа на координационен механизъм